Prawa autorskie

Szanowni Redaktorzy, Blogerzy, Influenci, itp.

Na moich stronach znajdują się wyłącznie autorskie teksty. Powstały one na podstawie wymienionych źródeł (jeśli takowe są), osobistych przeżyć, obserwacji i własnej wiedzy. Nie kradnijcie czyjejś własności intelektualnej. Nie kopiujcie bezmyślnie całych akapitów, zmieniając kilka słów i podpisując się pod nimi własnym nazwiskiem. Jeśli tworzysz artykuł w oparciu o informacje zawarte na tej stronie, należy podać źródło, to jest autora, aktywny link z tytułem i datę. Przepisany tekst z kilkoma zmienionymi słowami i własnymi wstawkami to nadal plagiat. Sprawami spornymi zajmuje się kancelaria prawna we Wrocławiu, wyspecjalizowana w ochronie praw autorskich. Autorką wszystkich tekstów jest Joanna Maria Czupryna. Mail: kontakt z autorką.

UWAGA: zwiększam czujność w okresie jarmarków świątecznych (Weihnachtsmarkt). I podobno śnię się po nocach, co bardziej opornym.