Bezpłatne muzea w Berlinie

W Berlinie jest ponad 50 muzeów i miejsc pamięci, do których wstęp jest bezpłatny. Są to przeważnie lokalne muzea prezentujące historię berlińskich dzielnic oraz miejsca pamięci prowadzone przez rządowe agencje lub fundacje. Można jednak pośród nich znaleźć ciekawe alternatywy dla płatnych placówek.

Polecane muzea i miejsca pamięci

Muzeum Aliantów (Alliertenmuseum) – położone w centrum dawnego sektora amerykańskiego, prezentuje historię i stosunki sił zachodnich w Berlinie w latach 1945-1994. www.alliiertenmuseum.de

Dom Rodziny Knoblauch (Museum Knoblauchhaus) – w Dzielnicy Św. Mikołaja niewiele zachowało się oryginalnych budynków. Jednym z nich jest kamienica należąca niegdyś do zamożnej rodziny mieszczańskiej Knoblauch. Pokazane jest życie społeczne mieszczaństwa w XIX w. www.stadtmuseum.de

Pomnik Pomordowanych Żydów w Europie (Centrum Informacji) – w podziemiach, pod pomnikiem znajduje się miejsce informacji z kilkoma salami prezentującymi m.in. losy wybranych rodzin żydowskich, historie prześladowań Żydów w okupowanych krajach, miejsca obozów koncentracyjnych itd. www.holocaust-mahnmal.de

Daimler Contemporary – galeria sztuki współczesnej, zlokalizowana w starym budynku Winiarni Huth przy Placu Poczdamskim. www.sammlung.daimler.com

Niemiecko-Rosyjsko Muzeum Berlin-Karlshorst (Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst) – wystawa w budynku, w którym 8 maja 1945 r. została podpisana kapitulacja Niemiec (dawniej zresztą Muzeum Kapitulacji). www.museum-karlshorst.de

Rozwój parlamentarnej demokracji w Niemczech – to właściwie podtytuł wystawy zorganizowanej w gmachu Niemieckiej Katedry (Deutscher Dom) przy Gendarmenmarkt. Ciekawe ze względu na miejsce i ekspozycje makiet kilku budynków z historii Berlina. www.bundestag.de

Centrum Dokumentacji Historii Muru Berlińskiego – Miejsce Pamięci i Centrum Dokumentacji przy Bernauer Strasse to dobra, a przy tym bezpłatna okazja by zapoznać się z historią muru berlińskiego, wydarzeniami związanymi z budową muru w tym miejscu, a także by spojrzeć na całą strefę zabezpieczeń z wieży widokowej. www.berliner-mauer-dokumentationszentrum.de

Muzeum w Kulturbrauerei, Dzień powszedni w NRD (Museum in der Kulturbrauerei, Alltag in der DDR) – bardzo ciekawa wystawa, poświęcona codziennym aspektom życia w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Od zakupów po urlop, absurdy i groteski "państwa chłopów i robotników". Bardzo dużo eksponatów. Jak wszystkie wystawy fundacji Haus der Geschichte der Bunderepublik Deutschland (Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec) solidna dawka historii podana w przystępny sposób. www.hdg.de

"Pałac Łez" Doświadczenia graniczne i życie codzienne w podzielonym mieście (Tränenpalast. GrenzErfahrungen. Alltag der deutschen Teilung) – wystawa urządzona w dawnej hali odpraw przy granicznym dworcu kolejowym Friedrichstraße. Sporo o murze berlińskim, o wyjazdach do zachodnich Niemiec, oryginalne kabiny kontroli dokumentów i makieta dworca z czasów podziału Berlina. www.hdg.de

Dom Konferencji w Wannsee (Haus der Wannsee-Konferenz) – willa, w której w 1942 roku odbyło się spotkanie nazistowskich prominentów pod przewodnictwem Rheinharda Heydricha. Na jednodniowym spotkaniu, które do historii przeszło pod nazwą Konferencji Wannsee omawiano kwestię całkowitej zagłady ludności żydowskiej. www.ghwk.de

Dom Mies van der Rohe (Mies van der Rohe-Haus) – dom, który wzniósł tuż przed wyjazdem do USA w 1933 r. znany architekt Mies van der Rohe. Dzisiaj odbywają się tu wystawy i wernisaże poświęcone różnym tematom. www.miesvanderrohehaus.de

Topografia Terroru (Topographie des Terrors) – wystawa urządzona w nowoczesnym pawilonie na terenie dawnego kwartału miasta, w którym skupiły się urzędy aparatu terroru III Rzeszy. www.topographie.de

Alliertenmuseumbezpłatne muzea w BerlinieDeutsch-Russisches Museum Berlin-KarlshorstDom Konferencji w WannseeDom Mies van der RoheHaus der Wannsee-KonferenzMies van der Rohe-HausMuseum in der Kulturbrauereimuzea za darmoMuzeum AliantówNiemiecko-Rosyjsko Muzeum Berlin-KarlshorstPałac ŁezTopografia TerroruTopographie des Terrors
Comments (0)
Add Comment