Bürgerpark Pankow – park na jesień i nie tylko

W drugiej połowie XIX wieku, kiedy Pankow był jeszcze skromną wsią, odnoszący sukcesy wydawca giełdowej gazety Hermann Killisch von Horn nabył 2,5 hektara ziem wzdłuż rzeki Panke. Jego zamiarem było przebudowanie dawnego młyna na dom dla swojej rodziny. Po nabyciu dodatkowych 10 hektarów wraz ze znajomym ogrodnikiem zaplanował wokół swojej siedziby park w stylu angielskim. Będąca dzisiaj znakiem rozpoznawczym dzielnicy Pankow, neorenesansowa brama powstała w 1865 roku. Po śmierci właściciela założenie zostało wykupione przez gminę Pankow (1907). Wówczas nadano mu nazwę Parku Mieszczańskiego (Bürgerpark), mającą podkreślić dostępność dla wszystkich okolicznych mieszkańców. By nadać my społeczny charakter powstały place zabaw, lokale gastronomiczne, altanki i promenady. Pewien przedsiębiorczy aptekarz próbował nawet uczynić z niego park uzdrowiskowy i rozpoczął w gospodzie sprzedaż niemieckich wód mineralnych wysokiej jakości. Po wojnie przystąpiono do renowacji zieleńca, zakładając między innymi niewielki wybieg dla zwierząt i wolierę, wzniesiono fontanny i ustawiono wiele pomników. Na początku lat 90. ubiegłego wieku powstał ogród różany. W parku przez cały rok działa kawiarnia, w muzycznym pawilonie odbywają się koncerty, a w letnich miesiącach można nawet wypożyczyć książkę z parkowej biblioteki.

Bürgerpark Pankowjesień w BerlinieneorenesansPankowparkiparki z dziećmiparkowe zoo
Comments (0)
Add Comment